Den der slæber sig afsted

14-11-2011

Folder om ar opleve sæler i det sydøstlige Danmark

Forsiden af folderen om sælerne på Avnø Antallet af sæler i Danmark vokser, og der er gode muligheder for at opleve dem ved kysten, på stenrev og store sten tæt ved land, når de hviler, skifter pels og har unger. I Sydøstdanmark lever to arter - den spættede sæl og gråsælen, der er sjælden. Ved Rødsand, en sandrevle mellem sydspidsen af Falster og Lolland, lever den største bestand af gråsæler i Danmark. På Avnø Naturcenter nord for Vordingborg er der gode muligheder for at opleve sælerne fra kysten. I området omkring Avnø lever ca. 250 dyr året rundt. De holder til på et stenrev ca. 800 m fra kysten.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave hos Avnø Naturcenter .

Læs publikation

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.