Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan

03-11-2011

Vejledning der knytter sig til Planlovens § 54 b og Miljøministeriets cirkulære nr. 68 af 6. september 2006 om det digitale planregister

Forsiden af vejledningen De digitale kommuneplaner på kommunernes hjemmesider giver mange nye muligheder, som skal udvikles og bruges inden for lovgivningens rammer.

Den nye vejledning knytter sig til Planlovens § 54 b og Miljøministeriets cirkulære nr. 68 af 6. september 2006 om det digitale planregister – PlansystemDK – og om kommunalbestyrelsens indsendelse af planer og planforslag m.v. med tilhørende planoplysninger til registeret.

Formålet med vejledningen er at beskrive de gældende regler for indhold og revision af digitale kommuneplaner både i PlansystemDK og på kommunens hjemmeside.

Læs eller download vejledningen her:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation