Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150

29-11-2011

Overvågning med fokus omkring tørvemosserne/Sphagnum idet de som enkelt parametre giver de bedste muligheder
for vurdering af genopretning og tilstand på lokaliteterne.

Forsiden af rapporten om højmoser Overvågning med fokus omkring tørvemosserne/Sphagnum idet de som enkelt parametre giver de bedste muligheder
for vurdering af genopretning og tilstand på lokaliteterne.

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave ved henvendelse hos Naturstyrelsen i Kronjylland .

Læs publikation