Pleje af klokkefrøer i Østersøområdet

02-11-2011

Rapport om projektet EU-LIFE Bombina 2004 - 2009.

Forsiden af rapporten "Pleje af klokkefrøer i Østersøområdet" fortæller om projektet EU-LIFE Bombina 2004 - 2009. Det internationale projekt har haft som mål at forbedre levestederne for klokkefrø Bombina bombina rundt om Østersøen. Projektet har også omfattet ophjælpning af bestandene. Danmark har bidraget med arealer på Østfyn, i Det Sydfynske Øhav og på Sydvestsjælland. EU LIFE projektet har demonstreret vigtigheden af at kunne sikre sammenhængende levesteder i form af ekstensivt afgræssede arealer uden brug af gødning eller sprøjtemidler, forekomst af egnede yngle- og fourageringsvandhuller og overvintringssteder.

Rapporten er både på dansk og engelsk.

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturschutz, Amphi Consult, Nature - Artbevarande & Foto, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-  Holstein og Naturstyrelsen, 2009. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave ved henvendelse til Naturstyrelsen på Fyn .


Læs meget mere om projektet på

Læs publikation