Strandede havpattedyr i Danmark 2010

01-11-2011

Rapport fra beredskabet vedrørende havpattedyr fundet på stranden for indberetningsåret 2010.Rapportens forside Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle har blandt andet til formål at sikre en effektiv indsamling af oplysninger om og en konsekvent registrering af strandede havpattedyr i Danmark. En vigtig del af beredskabsplanen er også at sikre en hurtig og skånsom aflivning af syge eller nødlidende havpattedyr.
En del af de strandede havpattedyr bliver indsamlet og obduceret med henblik på at få vigtige oplysninger om og vurdere sundhedstilstanden hos den ellers vanskeligt tilgængelige dyregruppe. Desuden bliver der udtaget vævsprøver og sikret skeletdele, der kan indgå i forskningsprojekter.
En systematisk indsamlingen af informationer om havpattedyr har fundet sted siden 1991 og foregår i et tæt samarbejde mellem Naturstyrelsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum i København.
Alle oplysninger om de registrerede og indsamlede havpattedyr samles i en database, der administreres af Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum.
Hvert år samles registreringerne i en beredskabsrapport. I denne rapport er registreringerne af havpattedyr for 2010 samlet. Udover en afrapportering af registreringerne præsenterer rapporten, i korte træk, den igangværende revidering af Beredskabsplanen vedrørende Havpattedyr. Bagerst i rapporten findes et appendiks indeholdende procedure ved indberetning af havpattedyr.

Læs eller download rapporten her:

Strandede havpattedyr i Danmark 2010

Må citeres mod kildeangivelse.