Haderslev Vesterskov

28-10-2011

Vandretursfolder nr. 89

Egnen mellem Haderslev og Christiansfeld var tidligere meget skovrig. Skovene er rester af de førhen så vidtstrakte middelalderskove - Farrisskovene, der bredte sig fra Lillebæltskysten til Kolding og langt mod vest.

Folderen præsenterer bl.a. om de ruter og faciliteter der er i Vesterskov samt om Østerskovs rolle som ammunitionsdepot under den tyske besættelse i 1940-45.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .


Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på 
Dansk Skovforenings hjemmeside