Online Coli Detection

20-10-2011

Rapport om arbejdet med at udvikle et apparat, som automatisk overvåger drikkevand for coliforme bakterier.

Online Coli Detection - rapportens forside Amphi-bac ApS har udviklet et funktionsdygtigt apparat (OCD), som muliggør automatiseret overvågning af drikkevand for coliforme bakterie, men en analysehyppighed på 24 timer. Ved en forureningshændelse gemmes en vandprøve til efterfølgende kildesporing.

Rapporten beskriver opbygning, virkemåde og test.

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation