Oplevelser i statsskovene

27-10-2011

rapport om oplevelser i statsskovene

forside af rapporten Oplevelser i statsskovene er markeringen af, at friluftslivet er et bærende element i forvaltningen Miljøministeriets statseejede skove og andre naturområder. Friluftslivets udfoldelser skal i den konkrete afvejes over andre hensyn, fx beskyttelsen. Men der skal tungtvejende årsager til at begrænse den almindelige adgang.

Målet er fomuleret således, at der udgangspunktet overfor borgerne er: "Ja" eller "Ja, men…", hvor der er behov for tilføje visse begrænsninger, frem for "Nej" eller "Nej, men ..".

Der skal være plads til de fleste former for friluftsaktiviteter, men når der skal prioriteres eller vælges mellem alternativer, vil "den almindelige befolknings" almindelige skovtur den højeste vægt, ligesom den uorganiserede bruger vil blive vægtet højere end den organiserede, børn og unge over andre aldersgrupper, særlige hensyn til aktiviteter for handicappede, ældre og grupper af særligt belastede unge, bybefolkningen prioriteres særligt højt og "hårde" vil blive vurderet i lyset af, om udøverne er afhængige af skoven eller naturen, eller om aktiviteterne/faciliteterne ligeså godt kunne foregå/være andre steder.

Læs eller download rapporten her

Udgivet af Naturstyrelsen, 1995. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation