• AQUA fingeraftryk

    06-09-2011

    Rapport om muligheden for at anvende fluorescensmålinger som indikation for fækale forureninger med henblik på at forbedre den hygiejniske sikkerhed i forskelli..

  • Dialogforum om turismeplanlægning

    01-09-2011

    Afrapportering fra Dialogforum om turismeplanlægning nedsat af regeringen i 2010.

Søg i arkivet