AQUA fingeraftryk

06-09-2011

Rapport om muligheden for at anvende fluorescensmålinger som indikation for fækale forureninger med henblik på at forbedre den hygiejniske sikkerhed i forskellige vandtekniske systemer.

Forsiden af rapporten AQUA fingeraftryk On-line detektion og karakterisering af fækale forureninger i vandtekniske systemer.

I dette projekt undersøges muligheden for at anvende fluorescensmålinger som indikation for fækale forureninger med henblik på at forbedre den hygiejniske sikkerhed i forskellige vandtekniske systemer.

Projektets undersøgelser viser at fluorescensmålinger er anvendelige til at detektere fækale forureninger i alle de undersøgte vandtekniske systemer.

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation