Dialogforum om turismeplanlægning

01-09-2011

Afrapportering fra Dialogforum om turismeplanlægning nedsat af regeringen i 2010.

Turismen er et vigtigt erhverv i Danmark og ikke mindst kystferieturismen bidrager til at understøtte udvikling og beskæftigelse i landets yderområder. Regeringen nedsatte i september 2010 Dialogforum om turismeplanlægning, som fik til opgave at sætte fokus på planlægningen for den kystnære turisme.

I afrapporteringen er der sat fokus på udarbejdelse af sammenhængende turistpolitiske overvejelser i samarbejde med turismens aktører, som kan medvirke til at sikre høj kvalitet i turismen, fokus på målgrupper og en sammenhæng mellem oplevelser, aktiviteter, overnatning, bespisning og infrastruktur.

Afrapporteringen er tænkt som inspiration til kommuner, regioner, turismeorganisationer og turismens aktører, der kan medvirke til at fremme en helhedsorienteret og strategisk udvikling i kystferieturismen i Danmark.

Download pdf