Ådale - levende landskaber

13-04-2012

Naturovervågning 1996

Rapporten om Ådale - levende landskaber Bogen beskriver biologien i de danske ådale samt hvorledes, de tidligere er blevet udnyttet. Ydermere gives et indblik i, hvordan naturen i ådalene er blevet kraftigt forringet til skade for bl.a. dyrelivet knyttet til ådalene. Det påpeges, at ådalene har en vigtig funktion som spredningskorridorer, og at denne funktion er truet af udviklingen i jordbrugserhvervene og af infrastrukturen. Bogen giver et bud på den fremtidige forvaltning af ådalene.

Læs eller download bogen:

Ådale - levende landskaber.pdf (pdf; 8,5 mb)

Udgivet af Skov og Naturstyrelsen, 1997. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation