Alsønderup enge 1986-89

16-04-2012

Naturovervågningsrapport

Rapporten Alsønderup enge 1986-89 Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten indeholder resultaterne af en række undersøgelser af den biologiske udvikling i årene efter søområdets retablering i 1986.

Læs eller download rapporten:

Alsønderup Enge 1986-89.pdf (pdf; 1,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen,1990. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation