Farum Søsti

01-05-2012

Folderen er tænkt som en spændende guide til en tur
rundt om Farum Sø. Turen er 10 km lang og fører dig
gennem forskellige naturtyper og giver dig mulighed for
at opleve unik natur på en anderledes måde.

For hver hele kilometer er der opstillet en sten, hvor der er indhugget et relief af et dyr eller en plante, som er typisk for området. Du kan læse mere om dem her i folderen. Hvis du følger ruten med uret, er der vejvisningssten med pile, de steder hvor der kan være tvivl om, hvilken sti du skal følge.

Læs publikation