Forslag til styrkelse af naturovervågning i Danmark

16-04-2012

Naturovervågningsrapport

Rapporten Forslag til styrkelse af naturovervågning i Danmark Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten er en sammenfatning, der først og fremmest giver forslag til, hvorledes det allerede igangsatte arbejde kan følges op i et permanent landsdækkende naturovervågningsprogram suppleret med korterevarende udredningsopgaver vedrørende årsagssammenhænge og metodeudvikling.

Læs eller download rapporten:

Forslag til styrkelse af naturovervågningen i Danmark.pdf (pdf; 1 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen,1988. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation