Fuglene i internationale beskyttelsesområder i Danmark

16-04-2012

Naturovervågningsrapport

Rapporten om Fuglene i internationale beskyttelsesområder i Danmark Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Denne rapport præsenterer de samlede resultater af et treårigt overvågningsprogram omfattende fuglelivet i de danske Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesområder i 1987-1989.

Læs eller download rapporten:

Fuglene i internationale beskyttelsesområder i Danmark.pdf (pdf; 8 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen,1990. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation