Natur i byen

13-04-2012

Naturovervågning 1991

Rapporten Natur i byen Bogen beskriver bynaturens mange aspekter og udtryk. I bogen gives konkretet anvisninger på udvikling af levesteder for vilde dyr og planter, på naturvenlige planlægnings- og plejemetoder og på metoder til naturovervågning i byerne. I bogen gives eksempler fra både store og små byer, som giver et indblik i, hvordan man rundt om i landet har arbejdet med natur i byer.

Læs eller download bogen:

Natur i byen.pdf (pdf; 10 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og Planstyrelsen, 1991. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation