Natur uden grænser - dansk natur i globlat perspektiv

13-04-2012

Naturovervågning 1993

Rapporten Natur uden grænser - dansk natur i globlat perspektiv Skov- og Naturstyrelsens sjette årsmøde om naturovervågning ligger til grund for denne publikation. Mødet havde dette år fokus på udviklingen siden den forrige statusopgørelse fra 1988 samt det afgørende i en indsats for at beskytte den globale natur. Bogen angiver status og udviklingstendenser for såvel våde biotoper og landbiotoper som for plante- og dyrearter i Danmark, og inddrager Danmarks natur i en større global sammenhæng. Det konkluderes bl.a., at naturgenopretningsprojekter har haft stor succes, og at flere arter af dyr og planter er reddet fra at forsvinde fra den danske natur. Ydermere pointeres det, at der stadig er behov for en indsats, hvis naturen skal bevares.

Læs eller download bogen:

Natur uden grænser - dansk natur i global perspektiv.pdf (pdf; 7,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1994. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation