Naturen i havet

13-04-2012

Naturovervågning 1990

Rapporten Naturen i havet I Skov- og Naturstyrelsens tredje årbog omhandler naturens tilstand i de danske farvande. Bogen sætter fokus på, at havets naturressourcer og værdier er sårbare og giver et indblik i, hvorledes menneskelige aktiviteter påvirker havet. Bogen beskriver status og tendenser for plante- og dyrelivet og sætter forskningens og forvaltningens problemer i relation hertil.

Læs eller download bogen:

Naturen i havet.pdf (pdf; 7,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1990. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation