Naturen i skoven

13-04-2012

Naturovervågning 1989

Rapporten Naturen i skoven Bogen, som omhandler forvaltningen af de danske skove, er den anden årsrapport udsendt af Skov- og Naturstyrelsen vedrørende vurdering af naturbeskyttelsesforholdene i Danmark. I bogen lægges hovedsageligt vægt på spørgsmålet om, hvorledes naturhensyn kan tilgodeses i skovdriften. De enkelte udviklingstendenser og deres formodede årsager behandles med henblik på at øge forståelsen og interessen for at tage naturhensyn i skovdriften. Debatten vedrørende naturskov inddrages i rapportens indlæg.

Læs eller download bogen:

Naturen i skoven.pdf (pdf; 8 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1989. Må citeres med kildeangivelser. Findes kun elektronisk.

Læs publikation