Naturen tur-retur - om naturovervågning og naturforvaltning

13-04-2012

Naturovervågning 1995

Rapporten Naturen tur-retur - om naturovervågning og naturforvaltning Naturovervågning er et afgørende grundlag for en effektiv naturforvaltning. På baggrund af resultater fra overvågning af naturen gør bogen rede for den natur, vi har mistet i Danmark, og for mulighederne for at få nogle af disse naturværdier igen. På baggrund af udviklingen indenfor især landbruget giver bogen nogle bud på fremtidens arealanvendelse i Danmark og forslag til at sikre mangfoldigheden af det vilde plante- og dyreliv.

Læs eller download bogen:

Naturen tur-retur - om naturovervågning og naturforvaltning.pdf (pdf; 5,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1995. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation