Naturen ved kysten

13-04-2012

Naturovervågning 1994

På Skov- og Naturstyrelsens syvende årsmøde om naturovervågning afholdt i 1994 var der fokus på naturen ved de danske kyster, som er af international betydning, samt det afgørende i at beskytte kysterne. Bogen giver en status over det vilde plante- og dyreliv langs kysterne og truslerne mod naturen i kystzonen. Bogen giver ligeledes et bud på, hvordan den fremtidige kystforvaltning kan være.

Læs eller download bogen:

Naturen ved kysten.pdf (pdf; 8 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1994. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation