Overvågning af naturskov 1987

17-04-2012

Naturovervågningsrapport

Rapporten om Overvågning af naturskov 1987 Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Den foreliggende rapport er udarbejdet i samarbejde med Geobotanisk afdeling på Danmarks Geologiske Undersøgelse. Rapporten indeholder en landsdækkende registrering af gammel naturskov i statsskovene. Gammel naturskov er en af landets sjældneste og mest truede naturtyper. Rapporten afsluttes med forslag til den fremtidige overvågning af naturskov.

Læs eller download rapporten:

http://www2.nst.dk/Download/Udgivelser/Overvaagning_naturskov_1987.pdf (pdf; 23 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1988. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation