Overvågning af EF-fuglebeskyttelsesområder 1987

17-04-2012

Naturovervågningsrapport

Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Den foreliggende rapport er udarbejdet af Ornis Consult for Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Vildtforvaltningen. Rapporten indeholder en landsdækkende registrering af ynglefugle i Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesområderne i 1987 samt en sammenligning med tilsvarende oplysninger fra en del af områderne fra årene 1982-84.

Læs eller download rapporten:

http://www2.nst.dk/Download/Udgivelser/Overvaagning_EF-fuglebeskyttelsesomraader_1987.pdf (pdf; 15 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1988. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation