Undersøgelse af effektiviteten af spildevandsrensning i det åbne land

26-04-2012

Arbejdsrapport - Analyse af driftsproblemer på minirenseanlæg og forslag til forbedringer

Undersøgelse af effektiviteten af spildevandsrensning i det åbne land

Arbejdsrapport - Analyse af driftsproblemer på minirenseanlæg og forslag til forbedringer

Financiering: Miljøteknologisk handleplan

I rapporten er der undersøgt driftsproblemer for de typegodkendte minirenseanlæg i det åbne land, og det har vist sig ikke kun at være et isoleret driftsproblem, der kan henføres til dårlig funktion af de typegodkendte minirenseanlæg .

Der har vist sig, at det ikke kun er manglende funktionskrav i CE mærkning for bundfældningstankene der har været årsag til driftsproblemerne, men også de økonomiske interesser forbundet med etablering og slamtømning af renseanlæggene, samt uensartet tilladelser i forbindelse med etablering af renseanlæggene fra myndighedernes side.

For at opnå en mere effektiv spildevandsrensning i det åbne land, anbefales at der sker en fælles indsats fra alle parter i dette sagsforløb, for at opnå en forbedring af afløbskvaliteten.

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk