• Iltsvind i de danske farvande juli-august 2012

  31-08-2012

  Landsdækkende iltsvindsrapport, som dækker perioden juli-august 2012.

 • Dåvildt i Danmark

  28-08-2012

  Dådyr er udsat mange steder i hegnede dyrehaver og hjortefarme, men findes også fritlevende i det meste af landet. Fritlevende dådyr findes hovedsageligt i det..

 • Kronvildt i Danmark

  28-08-2012

  Krondyr er det største danske landpattedyr, der uafbrudt har levet i Danmark siden istiden. Idag er der en voksende bestand af krondyr i Danmark, og koordinerin..

 • Udvikling af højvandslukke

  27-08-2012

  I projektet er udviklet en ny type højvandslukker. Formålet er at kunne tilbyde enkelthusholdninger en sikring mod tilbageløb i spildevandsledninger, som er enk..

 • Opgradering af våde regnvandsbassiner for videregående rensning

  22-08-2012

  Projektet havde til formål at udvikle metalsaltbaseret fældningsteknologi til opgradering af eksisterende regnvandsbassiner med henblik på at forbedre fjernelse..

 • Faskiner og jordvarmeanlæg

  22-08-2012

  By og Landskabsstyrelsen bevilgede i december 2009 et projekt under ansøgning om tilskud til miljøeffektiv teknologi 2009, vedrørende varmepumper og faskiner.

 • Kanon Natur – Fisk

  07-08-2012

  Her i bogen kan I lære mere om de 12 arter af fisk i Danmarks Naturkanon.

 • Velkommen til Gateway Læsø

  06-08-2012

  Lokal folder fra Naturstyrelsen Vendsyssel

 • Ådalsprojektet mellemste Suså

  06-08-2012

  Lokalfolder fra Naturstyrelsen Storstrøm

Søg i arkivet