Faskiner og jordvarmeanlæg

22-08-2012

By og Landskabsstyrelsen bevilgede i december 2009 et projekt under ansøgning om tilskud til miljøeffektiv teknologi 2009, vedrørende varmepumper og faskiner.

By og Landskabsstyrelsen bevilgede i december 2009 et projekt under ansøgning om tilskud til miljøeffektiv teknologi 2009 vedrørende varmepumper og faskiner.

Formålet med projektet er at undersøge samt dokumentere, om det giver mening at kombinere jordvarmeslanger og faskiner, og i bekræftende fald beskrive hvad den energimæssige og økonomiske gevinst vil være.

Med den stigende efterspørgsel efter jordvarme samt den stigende efterspørgsel efter løsninger til nedsivning af regnvand vil en løsning, der kombinerer etablering af jordvarmeanlæg med etablering af faskiner, slå to fluer med ét smæk.

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation