Kronvildt i Danmark

28-08-2012

Krondyr er det største danske landpattedyr, der uafbrudt har levet i Danmark siden istiden. Idag er der en voksende bestand af krondyr i Danmark, og koordinering af forvaltning og jagtpolitik har stor betydning for bestanden.

Krondyr er det største danske landpattedyr, der uafbrudt har levet i Danmark siden istiden. Idag er der en voksende bestand af krondyr i Danmark, og koordinering af forvaltning og jagtpolitik har stor betydning for bestanden, da krondyr er en vildtart, der på kort tid kan færdes på mange forskellige jagtarealer.

Folderen henvender sig primært til jægere og lodsejere og indeholder etiske regler for kronvildtjagt, samt gode råd i forbindelse med forebyggelse af markskader, fodring og jagt.
Billeder i folderen Kronvildt i Danmark :
Forsidefoto og foto s. 8: Ejner Gubi
Foto s. 5: Danmarks Jægerforbund
Øvrige fotos: Naturstyrelsen

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen i samarbejde med Vildtforvaltningsrådet, 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Findes både elektronisk og i trykt udgave. Trykt udgave kan rekvireres ved henvendelse til Miljøministeriets Informationscenter .

Læs publikation