Udvikling af højvandslukke

27-08-2012

I projektet er udviklet en ny type højvandslukker. Formålet er at kunne tilbyde enkelthusholdninger en sikring mod tilbageløb i spildevandsledninger, som er enkel at montere.

I projektet er udviklet en ny type højvandslukker. Formålet er at kunne tilbyde enkelthusholdninger en sikring mod tilbageløb i spildevandsledninger, som er enkel at montere, hvad enten der er tale om montering i eksisterende afløbssystemer eller om nybyggeri. Der er gennemført en række forsøg med materialer og udformning af udvalgte dele. Endvidere er der gennemført funktionstests omkring lukkemekanismerne med henblik på dels at sikre tæthed og trykbestandighed og dels at reducere produktets størrelse.

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation