Effekter af hurtigfærgesejlads på havfugle, sæler og marsvin

03-12-2012

Rapport fra Naturstyrelsen 1997.

Effekten af hurtigfærger på havfugle og havpattedyr er undersøgt ved omfattende feltstudier i tre adskilte perioder. Baggrunden for undersøgelsen er, at sejlruten for hurtigfærgen Cat-Link går igennem EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 31, og at der fra forskellig side er udtrykt bekymring for, om hurtigfærgesejladsen vil have negativ betydning for dyrelivet i området.

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen 1997. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation