Handlingsplan for klimasikring af Danmark

13-12-2012

Rapportens forside

Handlingsplan for klimasikring af Danmark giver et overblik over de initiativer, som regeringen allerede har igangsat og vil igangsætte for at sikre, at Danmark bliver mere robust over for klimaændringer.

Download rapporten

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand - Handlingsplan for klimasikring af Danmark
(pdf, 2 Mb)

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres med kildeangivelse.