Vandmiljø og Natur 2011. NOVANA. Tilstand og udvikling – faglig sammenfatning. (November 2012)

20-12-2012

Rapport over resultater fra 2011 af det nationale program for overvågning af vandmiljø og natur (NOVANA) i Danmark.

Rapportens forside

Sammenfatning af resultater fra 2011 af det nationale program for overvågning af vandmiljø og natur (NOVANA) i Danmark.

Rapporten indeholder en opgørelse af de vigtigste påvirkningsfaktorer og en status for tilstand i grundvand, vandløb, søer, havet samt for overvågning af naturtyper.

Grundlaget for rapporten er de årlige rapporter, som udarbejdes af fagdatacentrene for de enkelte emneområder. Disse rapporter er baseret på data indsamlet af Naturstyrelsens enheder og Aarhus Universitet. Rapporten er udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet efter aftale med Naturstyrelsen, der har ansvaret for det nationale overvågningsprogram.

Download rapporten:

Udgivet af Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi © 2012. Findes kun elektronisk.

Delrapporter