Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse

20-12-2012

Analyse af kommuner med relativt stor indsats. Rapport fra 2012.

Forside Som følge af økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL har der i 2012 været nedsat en a rbejdsgruppe bestående af medlemmer fra KL, Miljøministeriet og Finansministeriet.

Gruppen har haft til opgave at gennemføre en analyse af spildevandindsatsen over for den spredte bebyggelse for de særligt udfordrede kommuner med relativt mange spredte bebyggelser og stort indsatsbehov.

Denne rapport indeholder en rapportering af underarbejdsgruppens analyse af 23 kommuner med størst indsatsbehov i 1. planperiode.

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation