Landskabskaraktermetoden og byudvikling

06-02-2012

Hvordan kan nye byudviklingsområder planlægges i overensstemmelse med landskabets karakter?

Apropos forside Nye byudviklingsområder kan planlægges i overensstemmelse med landskabets karakter og særlige oplevelsesmuligheder ved at bruge landskabskaraktermetoden.

Det er emnet i den anden udgivelse i ministeriets elektroniske samlemappe, APROPOS, hvis intention er at bringe målrettet oplysning til kommunerne om planlægning i det åbne land.

Læs eller download hæftet her.

Landskabskaraktermetoden og byudvikling (Pdf; 1 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen 2008. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.


Se alle Apropos hæfter.