Biologisk overvågning af Højby Sø 1991

29-02-2012

Naturovervågningsrapport

Rapporten Biologisk overvågning af Højby Sø 1991 Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Den foreliggende rapport beskriver resultaterne af den naturovervågning, der er foretaget ved Højby Sø i løbet af det første år efter søens retablering. Endvidere giver rapporten forslag til, hvordan naturovervågningen bør fortsætte i de kommende år.

Læs eller download rapporten:

Biologisk overvågning af Højby Sø 1991.pdf (pdf; 1 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1992. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation