Botaniske referenceområder i Rejnstrup Holme, Borup Gade, Susåen og Suserupgård

29-02-2012

Naturovervågningsrapport

Rapporten Botaniske referenceområder i Rejnstrup Holme, Borup Gade, Susåen og Suserupgård Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
I denne rapport præsenteres resultaterne af undersøgelser af nogle af de kendte eng- og overdrevsområder ved Tystrup-Bavelse Sø, af vegetation i Susåen på kendte steder fra 1940'erne og af småbiotoper på Suserupgårds arealer. Stederne for de pågældende undersøgelser af referenceområder er markeret i terrænet eller på anden måde dokumenteret, så de kan genfindes og undersøges med passende mellemrum.

Læs eller download rapporten:

Botaniske referenceområder i Rejnstrup Holme, Borup Gade, Susåen og Suserupgård.pdf (pfd; 1,1 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1992. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation