Branden i Hansted-reservatet i august 1992

29-02-2012

Naturovervågningsrapport

Rapporten Branden i Hansted-reservatet i august 1992 Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten indeholder resultaterne af en undersøgelse af områdets vegetation og jordbund efter branden i 1992.

Læs eller download rapporten:

Branden i Hansted-reservatet i august 1992.pdf (pdf; 2,2 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1996. Må citeres med kildeangivelser. Findes kun elektronisk.

Læs publikation