Den terrestriske leddyrfauna i Gammel Frederikskog, Tøndermarsken

29-02-2012

Naturovervågningsrapport

rapporten Den terrestriske leddyrfauna i Gammel Frederikskog, Tøndermarsken Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Den forreliggende rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af leddyrfaunaen i Gammel Frederikskog.

Læs eller download rapporten:

Den terrestriske leddyrfauna i Gammel Frederikskog, Tøndermarsken.pdf (pdf; 1,1 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1993. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation