Klitplantagerne i Sydthy

01-02-2012

Vandretursfolder nr. 42

"Hvidbjerg sogns marker er meget fordærvede af sandflugt" og "Sandet haver fordærvet største parten af sognet". Sådan lyder det i to præsteindberetninger fra henholdsvis 1555 og 1571. I slutningen af 1800-tallet begyndte de store anlæg af klitplantagerne, som dels skulle tjene til at hindre sandflugten, dels yde en produktion af brænde og tømmer og give beskæftigelse til egnens beboere.

Læs eller download folderen:

Klitplantagerne i Sydthy

Kort

Udgivet af Naturstyrelsen, 2012. Må citeres mod kildeangivelse.Læs den digitale guide til Klitplantagerne i Sydthy