Naturovervågning med mange deltagere

29-02-2012

Naturovervågningsrapport

Rapporten Naturovervågning med mange deltagere Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Naturovervågning med mange deltagere er en del af dette program - men noget specielt derved er, at det er et katalog over hvilke naturovervågningsmetoder, som kan benyttes til at overvåge naturen, hvor overvågningen foretages af deltagere uden specielle faglige forudsætninger.

Læs eller download rapporten:

Naturovervågning med mange deltagere.pdf (pdf; 2,2 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1989. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation