Naturskov på Sorø Skovdistrikt

29-02-2012

Naturovervågningsrapport

Rapporten om Naturskov på Sorø Skovdistrikt Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Naturskov er en af Danmarks mest truede naturtyper. Rapporten indeholder en registrering af naturskov på Sorø Akademis Skovdistrikt.

Læs eller download rapporten:

Naturskov på Sorø Skovdistrikt.pdf (pdf; 3 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1994. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation