Økologiske forbindelser - modeller og virkelighed

23-02-2012

Rapporten præsenterer en række centrale begreber og gennemgår væsentlige dele af den videnskabelige litteratur der dokumenterer effekterne af økologiske forbindelser i landskabet

Som et bidrag til kommunernes arbejde med økologiske forbindelser udarbejdede Skov og Landskab, Københavns Universitet "Projekt Økologiske forbindelser i planlægning og forvaltning" for Naturstyrelsen.
Rapporten præsenterer en række centrale begreber og gennemgår væsentlige dele af den videnskabelige litteratur der dokumenterer effekterne af økologiske forbindelser i landskabet.
Læs eller download rapporten:

Økologiske forbindelser - modeller og virkelighed (Pdf; 700 kb)

Udgivet af By- og Landskabsstyrelsen 2007. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.Læs publikation