Søernes fugle i Nordsjælland

20-02-2012

Nordsjællands mange søer giver gode muligheder for et rigt fugleliv.

Søens fugle Nordsjælland er karakteristisk ved sine store skovområder og ved at have to af Danmarks største søer: Arresø og Esrum Sø. Hertil kommer Gurre Sø og fire genetablerede engsøer i Arresøs opland.

De fire engsøer er lavet siden 1993. Engsøerne har alle tilgrænsende græssede enge. Det giver gode muligheder for gæs og vadefugle som Vibe og Rødben, udover de andefugle, skarver og rovfugle, som benytter søerne. Folderen er forsynes med et oversigtskort med forslag til udflugtsmål.

Læs eller download folderen her

Søernes fugle i Nordsjælland (Pdf; 800 kb)

Udgivet af Naturstyrelsen i 2011. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis hos Naturstyrelsen Nordsjælland samt ved Naturlegepladsen Eghjorten.


Læs publikation