Feldborg Nørreskov

19-01-2012

Feldborgskoven Feldborg Nørreskov er den samlede betegnelse for de 3 sammenhænge, gamle hedeplantager, Nordre Feldborg, Sevel og Borbjerg, der tilsammen dækker 2357ha ved rute 16 midtvejs mellem Viborg og Holstebro. Plantagerne er fra 1828 anlagt på hedearealer nær den øst-vestgående israndslinie. Plantagerne har i deres levetid været kraftigt ramt af saltstorme, brand, tørke og storm. I dag er Feldborg Nørreskov kerneområde for kronvildt, men i skovens vestlige ende findes Besøgsstedet Tinkerdal med en række publikumsfaciliteter.

Læs eller download folderen her:

Udgivet af Naturstyrelsen 2009. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave fra Naturstyrelsen Midtjylland.