De nye statsskove ved Næstved

17-07-2012

Lokal udgivelse fra Naturstyrelsen - Storstrøm

Landbrugsland er forvandlet til skov- og naturområder ved Even, Vridsløse og Rønnebæk og forbinder nu de gamle skov- og naturområder omkring Næstved. Det giver dyr og planter nye levesteder og mulighed for at sprede sig. Skoven er udformet som en naturlig skov med danske træer og buske. Der er især valgt træer og buske med blomster, frugter og bær til glæde for dyrene og dig!

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave ved henvendelse til Naturstyrelsen - Storstrøm .

Læs publikation