Fjernelse af arsen i drikkevand ved elektrokoagulering

28-06-2012

Pilotforsøg på Nørre Åby Vandværk.

Projektet har demonstreret, at elektrokoagulering kan anvendes til at fjerne arsen i drikkevand. I en elektrokoaguleringscelle opløses jern fra jernelektroder, og dette jern vil sammen med det allerede tilstedeværende jern i råvandet binde arsen, når jern oxideres ved beluftning og fælder ud som partikler. Ved filtrering, fjernes således både jern og arsen. Ved elektrokoagulering undgår man håndtering og dosering af jernsaltop-løsninger, der ofte anvendes til arsenfjernelse. Ved forsøgene er arsen blevet reduceret til under grænseværdien for drikkevand - fra 40 μg/l til 2,5-5 μg/l.

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.


Læs publikation