Fremtidens skov

28-06-2012

Anbefalinger fra Skovpolitisk Udvalg 2011

Rapport Den 1. juni 2010 nedsatte miljøminister Karen Ellemann Skovpolitisk Udvalg. Formålet var at modtage interessenternes anbefalinger til en fremtidig skovpolitik.
Udvalget har valgt en ambitiøs tilgang til arbejdet. Anbefalingerne rækker derfor længere i både tid og økonomi, end der var lagt op til i kommissoriet. Det har været en spændende udfordring at få de mange forskellige meninger til at bøje sig mod hinanden. Der er blevet klippet lidt i ”skovbrynet” undervejs i processen, men den brede enighed om den fremtidige skovpolitik er styrken i denne rapport.

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen 2011. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.


Læs publikation