Pas på naturen på din ejendom

14-05-2012

Informationsark om naturbeskyttelseslovens § 3.

Det drejer sig om et A4 ark med en kort orientering om hvad man må, og hvad man ikke må på de beskyttede områder, og hvor man kan se, om der er beskyttede områder på ens ejendom. På arkets anden side er en kort gennemgang af de forskellige naturtyper: Overdrev, heder, ferske enge, strandenge, moser, søer og vandløb.

Arket er forstærket og kan tåle en vis fugtighed. Hensigten er, at arket kan ligge i traktoren og kan læses, når der er behov for det.

Arket er en kort version af hæfet: Er der beskytter natur på din ejendom? , som blev udsendt til alle lodsejere i det åbne land i 2011.

Læs eller download arket:

Pas på naturen på din ejendom (pdf; 2,5 mb)

En trykt udgave af arket kan fås hos Miljøministeriets netboghandel .

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres mod kildeangivelse.

Læs publikation