Reduktion af oversvømmelsesrisiko

31-05-2012

Overløb fra faskiner til dybereliggende jordlag. REDUKTION AF OVERSVØMMELSESRISIKO. Hovedrapport

NIRAS har med støtte fra Miljøstyrelsen tilskudsordning til miljøeffektive teknologier, Foreningen Østifterne, Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune gennemført et innovativt projekt for udvikling af et overløb til faskiner.

Ved at koble kompetencer inden for grundvands- og spildevandsteknologi skal det undersøges, på hvilken måde det vil være muligt at forbedre kapaciteten af eksisterende faskiner med en lodret boring til dybere liggende jordlag med høj infiltrationskapacitet. Det vil øge anvendeligheden af faskiner i byer placeret i områder, der geologisk ikke er egnede til nedsivning af tagvand.

Ved at nedsive tagvand reduceres belastningen af kloaksystemet og derved reduceres risikoen for oversvømmelse i byerne og det sikres, at vandet forbliver i det naturlige hydrologiske vandkredsløb, frem for som i dag, at blive ledt væk i kloakken.

Læs eller download rapporten

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.


Læs publikation