Løvbakke Skov

15-03-2012

Vandretursfolder nr. 81

Vandretursfolder forside Løvbakke Skov ligger ved Gullestrup umiddelbart nord for Herning. Skoven afgrænses i dag mod nord af rute 18, der i en bue løber fra sydøst mod nordvest og efterlader en isoleret del længst mod nord.
Løvbakke Skov er på 311 ha, hvoraf Naturstyrelsen ejer 182 ha.

Afmærkede ruter
I Løvbakke Skov er der afmærket 4 forskellige vandreture, ligesom der er en cykelsti fra Gullerup til Løvbakke Naturcenter.

Læs eller download folderen her

Løvbakke Skov (pdf; 1 mb)

Revideret af Naturstyrelsen 2011. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave hos Miljøministeriet .


Læs publikation

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på 
Dansk Skovforenings hjemmeside